Karlos

Karlos

Karolína Mikesková

  • místopředseda Duha Klubáci
  • hlavní vedoucí, vedoucí, zdravotník

Kája je veselá a usměvavá vedoucí, kterou nejvíce těší dětská radost. Má vystudovanou pedagogiku volného času a pedagogiku sociální. Od října 2019 pracuje pedagog volného času v Astře, CVČ. Krom oddílu Duha Klubáci se věnuje také výtvarnému a tanečnímu kroužku a kroužku, který je zaměřen na pobyt v přírodě.
Patří mezi nejaktivnější členy oddílu. Je místopředsedkyní Rady Duha Klubáci. Svou práci pro oddíl se snaží vykonávat s největší pečlivostí a má radost, když od dětí dostává pozitivní zpětnou vazbu. Absolvovala kurz hlavního vedoucího a také kurz zdravotníka na zotavovacích akcích.