Kroužek

Každý pátek se scházíme v naší klubovně, hrajeme hry a učíme se tábornickým dovednostem. Pomocí tradičních i netradičních aktivit zažíváme spoustu zábavy a rozvíjíme osobnost dítěte ve všech směrech. Můžeš se za námi kdykoliv přijít podívat 🙂 Stačí se ozvat!

V letošním školním roce 2020/2021 jsme se pro velký zájem o naší činnost rozhodli otevřít 2 kroužky:
– jeden pro mladší (6 – 11 let): v pátky 16:00 – 17:30. Elektronické přihlášení zde.
– druhý pro starší (11 – 16 let): v pátky 18:00 – 19:30. Elektronické přihlášení zde.
Dokážeme tak program více přizpůsobit daným věkovým skupinám.
1x za měsíc, většinou na konci měsíce, proběhne společná schůzka všech Klubáků.