LT Římani!!! Porazili jsme Caesara!

LT Římani!!! Porazili jsme Caesara!

Bylo nás dohromady 48. 36 mladších a 12 o něco starších statečných Galů. Galů, kteří neoblomně vzdorovali římské okupaci a chránili své osady. Měli jsme kouzelný lektvar, zlatý srp i druida – to ovšem jen na začátku. Římané na nás totiž přišli a začali nelítostně útočit. Dokonce k nám poslali špiona s cílem odhalit tajemství našeho lektvaru. Museli jsme svolat sněm galských vesnic a domluvit se na společném postupu. Domluvili jsme se, že zkusíme Caesarovi navrhnout obnovení Olympijských her. Propašovali jsme se do Říma, porazili Caesarovu čestnou stráž a k našemu překvapení Caesar souhlasil. Patrně proto, protože chtěl dokázat svou neomezenou moc.

V disciplíně boj nás Římané porazili. V pětiboji vyhrála Galie a ve vrhu a dostizích také. Olympijská výhra měla být tedy naše. Římané ale usoudili, že podvádíme a ukradli nám postupně srp i druida. Všichni jsme se museli spojit, znovu se dostat do Říma a druida lstí osvobodit. Následovala poslední bitva, ve které jsme zvítězili a Caesar padl.

Všichni jsme si tábor Římani!!! moc užili. Proběhl 2. – 12. 7. v Semětíně a byl určen dětem ve věku 6 – 11 let. Děkujeme všem dětem i vedoucím za krásné zážitky!

Fotky jsou rozděleny do dvou alb – KOMPLET a SKUPINOVKY. Příjemné pokoukání 🙂