LT JAK TO VŠECHNO ZAČALO byl parádní!

LT JAK TO VŠECHNO ZAČALO byl parádní!

Náš letošní první tábor nesl název Jak to všechno začalo a konal se v Semetíně v termínu 30. 6. – 11. 7. 2019. 35 účastníků ve věku 6 – 11 let a 13 členů organizačního týmu vytvořili opět skvělý tábor plný smíchu a zábavy.

Nejprve jsme jako vesničané následovali praotce Čecha do Země zaslíbené a poté jsme prožili všechny Jiráskovy Staré pověsti České – O Krokovi a jeho dcerách, O Bivojovi, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, Dívčí válka, O Křesomyslu a Horymírovi, Lucká válka a Durynk a Neklan. Celý příběh vyvrcholil bojem pod budoucím králem Václavem, který byl nakonec korunován.

Děkujeme za krásný tábor!

Můžete se podívat na fotky. První album jsou všechny táborové fotky kromě skupinovek, druhé album jsou skupinovky. Celé album nebo jednotlivé fotky lze stáhnout do počítače – vpravo nahoře najdete čudlík 🙂