Letní Klubačení 2019

Letní Klubačení 2019

Ještě před začátkem prázdnin jsme uspořádali Letní Klubačení, což je akce pro všechny klubácké vedoucí a koná se co půl roku. Letos jsme blbli v hawaiském stylu 🙂 Byla to akce hlavně  o setkání, názorech a o zábavě.

Proběhlo zhodnocení uplynulého roku a také byly uděleny Březové lístky. Ty už jsou teď zaneseny v celostátní pyramidě – jen se podívejte.

https://www.brezovylistek.cz/pyramida.html?prehled=nositele&spolecenstvi=Duha%20Klub%E1ci%A0

Také proběhly volby nového vedení Klubáků. 3 roky uplynuly jako voda a my jsme znovu volili.

Předsedou zůstává Jeník, místopředsedou byla zvolena Karlos a hospodářem zůstává Hela. Odhlasovali jsme také dva členy Rady – Otyse a Lucase.

Vzhůru na tábory a do nového školního roku už se těšíme 🙂

Kupodivu jsme stihli nafotit i pár fotek, mrkněte: